DEELNAME-VOORWAARDEN

– Voor deelname aan een Absolut-kamp moet men minstens 200 meter kunnen zwemmen. De ouder of voogd van het kind die het kind inschrijft, is van deze deelname voorwaarde op de hoogte en door in te schrijven bevestigt hij/zij dat zijn/haar kind minstens 200 meter kan zwemmen.

– Indien twijfel bestaat over de zwemcapaciteiten van het kind kan de ouder/voogd een zwemtest aanvragen bij Absolut. Meer info via info@absolut.be.

– Door in te schrijven bevestigt de ouder/voogd dat het kind fysiek geschikt is om deel te nemen aan het kamp en in goede gezondheid verkeert. Eventuele medische en andere bemerkingen kunnen meegedeeld worden in het inschrijfformulier.

– De kinderen worden niet verplicht om een zwemvest te dragen. Absolut volgt daarbij de positie van de WWSV (Wind & Watersport Vlaanderen, de federatie waarbij Absolut is aangesloten): kinderen die een zwemvest dragen geraken bij een val onder het zeil vaak moeilijker van onder het zeil dan kinderen die er geen dragen.
Bij twijfel over de zwemcapaciteit van het kind of bij kinderen jonger dan 10 jaar raden wij toch aan om een zwemvest te dragen. De lesgever bepaalt aan het begin van de lesweek wie al dan niet een zwemvest dient te dragen.

– Voor de kampen zijn verschillende minimum-leeftijden. Deze staan allen vermeld bij de algemene info over de kampen. Door in te schrijven is de ouder/voogd hiermee akkoord. Als bij start van het kamp blijkt dat het ingeschreven kind toch jonger is dan de minimum-leeftijd, kan Absolut de deelname van het kind toch nog weigeren. Het eventuele betaalde bedrag wordt dan gewoon terugbetaald.

– De kampen starten in de voormiddag om 9u30 en in de namiddag om 13u30.
Het einde van de kampen is voorzien om 16u30. Bij de kampen van een volledige dag is er op de middag een pauze van 1 uur voorzien.
Vanaf 9u tot 17u is een lesgever aanwezig. Wij voorzien voor 9u en na 17u echter geen opvang.

BETALINGSVOORWAARDEN & ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INSCHRIJVING
Inschrijving voor een kamp kan enkel via het online inschrijfformulier.

Na verzenden van het inschrijformulier krijgt de ouder/voogd een bevestiging en alle informatie over het betalen van het kamp. Op het moment dat de ouder/voogd de betaling geregeld heeft is de inschrijving definitief en is er een overeenkomst.

Door in te schrijven voor één van de Absolut-camps gaat de ouder/voogd akkoord met de algemene voorwaarden.

2. HANDELINGSBEKWAAMHEID EN STATUS
Voor de inschrijving van een minderjarige zoon of dochter is de ouder of voogd verantwoordelijk. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart men in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemer(s) in te schrijven.

3. PRIJZEN EN TARIEVEN
De prijzen op de website zijn inclusief BTW en vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van de inschrijving ten allen tijde worden gewijzigd door Absolut.
Kinderen/families die beschikken over een OK-pas genieten een korting van 40%

4. BETALING VAN HET KAMP
De betaling van een kamp gebeurt steeds per overschrijving op de rekening van Absolut Watersportclub vzw. De inschrijving voor een kamp kan pas voltooid worden van zodra het volledige verschuldigde bedrag werd overgeschreven.

5. ANNULATIE
a) door de ouder/voogd
Indien het kind niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

Indien de ouder/voogd minstens 2 weken voor aanvang van het kamp verwittigt wordt het volledige bedrag dat al betaald werd terugbetaald.

b) door Absolut Watersportclub vzw

Absolut kan een kamp annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Er moeten minstens 4 deelnemers zijn om een kamp te kunnen laten doorgaan.
Als om één of andere reden een waterrecreatieverbod op de Donk geldt, zal Absolut het kamp ook annuleren.
In beide gevallen kan de klant kiezen om in te schrijven voor een ander kamp van dezelfde prijs of om volledig terug betaald te worden.
Als het kamp midden in een kampweek moet geannuleerd worden, worden de geannuleerde dagen terugbetaald.

6. VERZEKERING
Deelnemers aan een Absolutkamp zijnautomatisch verzekerd in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (mits het naleven van de richtlijnen). Bij een ongeval dient Absolut hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht (binnen 1u na het voorval). Zoniet, kan men geen aanspraak meer maken op de verzekering van Absolut.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Absolut Watersportclub vzw is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

Absolut Watersportclub is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De deelnemer is verplicht om alle bij de activiteiten geldende veiligheidsvoorschriften (zie de deelname-voorwaarden) strikt na te leven. Nalatigheid van de kant van de deelnemer aangaande het naleven van de geldende veiligheidsvoorschriften, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Absolut Watersportclub vzw uit.

De ouder/voogd is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zijn/haar kind voldoende in conditie is om de desbetreffende activiteiten te beoefenen.

PRIVACY

– De gegevens die we verzamelen door middel van het inschrijfformulier dienen vooral voor intern gebruik.

– Na inschrijving en betaling wordt uw emailadres toegevoegd aan onze mailinglijst specifiek bestemd voor de kampdeelnemers: u ontvangt enkel nieuwsbrieven die te maken hebben met de camps of andere activiteiten van de club.

– al de gegevens worden verzameld in een beveiligde database.

– u kan ten allen tijde inzage krijgen in uw gegevens, deze laten wijzigen en ze laten verwijderen

– de gegevens worden niet aan derden doorgegeven

– naam, adres en geboortedatum van de deelnemer worden aan WWSV (de watersportfederatie) doorgegeven ten einde de verzekering van de deelnemer te voorzien