De deelnameprijs van de sportkampen is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
In totaal kan tot 56 euro per Absolut-kamp ingebracht worden.

Om aanspraak te maken op die fiscale aftrekbaarheid moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar. Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt in aanmerking komen. M.a.w., valt de twaalfde verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan.
  • De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • De kinderen waarvoor men de opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf.
    Absolut Watersportclub is een erkende organisatie!
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken. Daarom wordt u bij de inschrijving gevraagd of u een fiscaal attest wenst.

Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek?

Het bedrag van de kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector kan voor 100% worden ingebracht. Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventueel aangerekende kosten voor maaltijden, voor sportkledij of uniform, sportmateriaal,. komen niet in aanmerking.

Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per opvangdag per kind.

Voorbeelden:
Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 155 euro. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 11,20 euro = 56 euro.